Chính sách mua hàng

HỖ TRỢ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG VÀ THU TIỀN TẬN NƠI TOÀN QUỐC

1. Dịch vụ áp dụng

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm

2. Phạm vi áp dụng

2.1 Giao hàng và thu tiền tận nơi miễn phí

Chúng tôi hỗ trợ giao hàng và thu tiền tận nơi miễn phí trong nội thành Hà Nội trong phạm vi 5km

2.2 Giao hàng và thu tiền tận nơi có tính phí

a. Quận ngoại thành tính theo phí vc hiện hành

b. Huyện ngoại thành tính theo phí vc phù hợp

c. Các tỉnh thành khác, phí vận chuyển được tính là phí do đối tác bưu điện quy định.

3. Thời gian giao hàng

Hà Nội ngay trong ngày

3.2 Tỉnh thành khác

Thời gian giao hàng trong vòng 1-4 ngày

3. Đối tác vận chuyển

Chúng tôi hợp tác giao hàng và thu tiền tận nơi đối với các công ty vận chuyển: Bưu Điện, Viettel, GHTK…